Pages Menu
Stadion-HK_01

Malšovický stadion Hradec Králové

Architektonická analýza přestavby malšovického stadionu v HK (ČVUT)

http://www.hradeckralove.org/file/7797/

Stadion-HK_01stadion interiér fin

ARCHITEKTONICKÁ ANALÝZA PŘESTAVBY MALŠOVICKÉHO STADIONU

Dominantní stavbou ústředního sportovního areálu města Hradec Králové je stadion, jehož prostorová i provozní koncepce vycházela z dobového pojetí atletického stadionu. Tribuny byly budovány s malou strmostí stoupání jako sypaná zemní tělesa. Symetrický půdorys se dotvářel osvětlovacími stožáry. Silueta čtyř naklopených stožárů ukončených geometricky zapamatovatelnou kruhovou hlavicí svítidel se stala značkou stadionu s „lízátky“, se kterou se ztotožnilo město i několik generací jeho obyvatel.
Analýza se týká transformace stávající architektonické formy stadionu na kompaktní “kotel” monofunkčního fotbalového stadionu. Je dána jeho divácká kapacita a rozměry, vycházející z preference kontaktu diváka s hrací plochou. Výchozí podmínky pro analýzu požadují prověřit umístění fotbalového stadionu do stávající prostorové struktury valů. Analytický materiál se vymezuje oproti výstavbě „na zelené louce“ s plošnou asanací valů, která byla předmětem jiného projektu.
Analýza možné symbiózy „genia loci” současné architektonické formy s nově požadovaným provozem má najít odpovědi na možný vztah původního s novým a pracuje s více variantami vložení fotbalového stadionu do stávající urbanistické struktury místa.
Z pohledu ekonomie budoucího povozu je třeba definovat etapovou výstavbu s požadavkem na fotbal bez přerušení sezóny a požaduje se také v cílových etapách variant najít co nejširší komerční využití celku pro sportující veřejnost města.