Pages Menu

Poslední projekty

Workshop

Workshop reaguje na zkušenosti získané ze zahraniční stáže a doktorského výzkumu školících lektorů. Cílem...

Grid shell pavilon

Dřevěná laťová konstrukce (profil latí 22×43 mm) jako zkušební demontovatelná stavba, podle které by měl v...

Lehká konstrukce zastřešení

Projekt řeší zastřešení bazénku před hlavním vsupem FSv ČVUT v Praze.  V sučasnosti je prostor využíván pro...