Pages Menu

Poslední projekty

Workshop

Workshop reaguje na zkušenosti získané ze zahraniční stáže a doktorského výzkumu školících lektorů. Cílem...

Grid shell pavilon

Projekt řeší plánované zastřešení bazénku před hlavním vsupem FSv ČVUT v Praze. V sučasnosti je prostor...

Lehká konstrukce zastřešení

Projekt řeší zastřešení bazénku před hlavním vsupem FSv ČVUT v Praze.  V sučasnosti je prostor využíván pro...