Pages Menu

Výuka

V rámci výuky ateliérové tvorby programu A+S je využíváno zázemí SMA a spolupráce s externisty, kteří se profesně zabývají problematikou membránových a fóliových konstrukcí. Ta je ve výuce zařazena jak v předmětech bakalářského stupně (AT2, AT3) tak v předmětech stupně magisterského AMG1, ATKS), nově je možné absolvování volitelného předmětu Membránové konstrukce.

Nový předmět – MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

XMEK_PLAKÁT.cdr