Pages Menu
hk5

Severní terasy Hradec Králové

[Not a valid template]

Severní část parku v Hradci Králové, která byla vymezena pro veřejnou soutěž, má charakter terénní bariéry mezi historickým centrem a obklopujícím městem. Tento prostor je třeba podle vypisovatele soutěže aktivněji využít. Stávající pěší propojení mezi historickým prostorem a parkem na jeho úpatí nenabízí ve stávající podobě ani meditativní park (blízkost dopravy na okruhu), ale ani sportovně využitelný park pro občany. Soutěžní návrh upřednostnil celoroční oživení parku pohybovou rekreací. Je vhodné umístění aktivit „při cestách vzhůru do centra“, do řešeného území i do rovinné části parku. Návrh umisťuje do parku zařízení pro pohybové aktivity veřejnosti pod hranu svahu a nad úroveň nejnižší opěrné zdi. Kapacitu využití parku pro sportující veřejnost navrhujeme rozšířit expanzí nejkapacitnější, tedy aktivity in-line bruslení také do rovinné části Žižkových sadů.

Parky ve městech jsou významnými plochami pro realizaci pohybové rekreace jejich obyvatel, souvisí to se změnou dosavadního nezdravého životního stylu na aktivní styl s pravidelnými dávkami pohybu pro zdraví. Předchází se tím účinně většině civilizačních chorob. Ideální je pohyb na venkovním vzduchu a přírodním prostředí.

Soudobé architektonické pojetí nových nadzemních objektů se v soutěžním návrhu projevuje v použití membránových materiálů v kontrastu s betonovými, gabionovými nebo dřevěnými konstrukcemi. Jde především o objekt jednovrstvého membránového zastřešení nad ústředním terminálem v místě startu a cíle in-line trati. Jednovrstvá membránová plocha střechy bude mírně průsvitná a je nesena kombinovaným systémem ocelových oblouků, vzpěr a nosných lan. Tyto nosné konstrukce vapínají plochu střechy do dvojí křivosti, která zajistí potřebnou tuhost a odvod dešťové vody. Klasické architektonické řešení lanové střechy (systém vzpěr a táhlo do země) bude využito výhradně v místě přilehlém ke svahu teras.

Architektonická kompozice zastřešení membránou a obalení nových objemů fóliemi potlačuje hmotnost objektů, nacházejících se v parkovém prostředí. Objekt terminálu bude přisazen ke stávající opěrné zdi a uplatní se pohledově jen jeho dřevěná severní fasáda s tribunami a lem s obrysem zastřešující plachty. Vertikální protiváhou střechy nad terminálem je lezecká věž. Novou koncepci zeleně v řešeném území považují autoři soutěžního návrhu za dominantní problém. Návrh považuje za prioritu nabídku pohybových aktivit. Konkrétní výsadba zeleně na svazích a terasách se následně přizpůsobí urbanistickému konceptu soutěžního návrhu.

Prostor věže pro lezce bude trvale klimatizován, nad terasou vyhlídkové věže je membránová střecha nesená středním dříkem ocelového schodiště a ocelovým obloukem. Doprovodné funkce věže s provozy šaten, wc, recepcí a strojovnou jsou vestavěny do podzemí prolamujícího část opěrné zdi parku. Noční osvětlení bude zapuštěno nad věncem boulderu tak, aby kontrast jádra lezecké věže a jejího nehmotného obalu nic nerušilo. V noci bude svítit jádro a zastřešení věže.