Pages Menu

Projekty SMA

Studio je činné od roku 2012, má za sebou realizace lehkých membránových zastřešení, řadu konceptů, projektových studií, soutěžních návrhů, pořádání workshopů a dvou mezinárodních membránových konferencí.

MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE V ARCHITEKTUŘE

MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE V ARCHITEKTUŘE

129XMEK je volitelný předmět, který posluchače během zimního semestru 2017/18 provede kompletní problematikou lehkých membránových a fóliových konstrukcí. Probíhá formou přednášek, prezentován od obecného přehledu přes jednotlivé konstrukční principy po software a fyzické modelování. Součástí je promítání filmu “Frei Otto – Spanning the future”. Předmět 129XMEK probíhá v místnosti D1123 (AKVÁRKO) každé pondělí 17-18.30 hod.

více

AKVÁRKO – nové pracoviště SMA

AKVÁRKO – nové pracoviště SMA

Prostorová membránová laboratoř – „AKVÁRKO“ jako nově zrekonstruovaný prostor poskytuje: zázemí sma, základní pracovní/dílenské nářadí a vybavení, pracoviště pro profesionální fotografování objektů a modelů, prezentační techniku(projektor, plátno) s možností projekce, ozvučení a osvětlení, 3d tiskárna. Prostor umožňuje realizace rozměrnějších fyzických modelů, částí staveb a konstrukcí až do měřtka 1:1. Variabilní uspořádání prostoru umožňuje zároveň pořádání workshopů či seminářů a menších konferencí s orientační kapacitou 30...

více

Reprezentativní pavilon Matrix Třebešov

Reprezentativní pavilon Matrix Třebešov

Unikátní pavilon jako reprezentativní víceúčelová stavba vznikla díky zdařilé spolupráci mezi společností Matrix a.s. a mladými architekty z experimentálního ateliéru SMA (Studio membránové architektury). Návrh konstrukce vznikl za podpory rakouských kolegů – architekta a statiků s pomocí specializovaného softwaru. Tato nově vzniklá a ojedinělá konstrukce typu Grid shell („mřížová skořepina“) reprezentuje krásu přírodního materiálu a jeho nových možností, je vyrobena z typizovaných modřínových střešních latí průřezu 3×5 cm o celková...

více

2. Mezinárodní membránová konference

2. Mezinárodní membránová konference

2. Mezinárodní membránová konference Hlavní část konference v Atelieru D  25.11. 2016 od 9:00 na půdě Fakulty stavební, Katedry architektury ČVUT. 24.11.2016 od 9:00 (souběžně s programem na VŠTVS Palestra – zaměření na nové trendy ve wellness) proběhne v Akváriu-D1124 promítání filmu Frei Otto a prezentace studentů doktorského studijního programu a dalších účastníků z praxe v oboru lehkých konstrukcí. přihlášení na konferenci: ...

více

Grid shell pavilon

Grid shell pavilon

Dřevěná laťová konstrukce (profil latí 22×43 mm) jako zkušební demontovatelná stavba. Za asistence Jürgena Hennickeho (Univ.Lektor, Dipl.-Ing,  Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren – Universität Stuttgart) byl vytvořen fyzický model pomocí prověšené řetízkové sítě v měřítku 1:30, následně odměřené délky přeneseny do reálných rozměrů. Při zvedání konstrukce se projevily nedostatky při volbě materiálu, který nebyl potřebně ohebný a nedovolil tak tvarovat konstrukci do složitého výsledného tvaru. V další fázi dojde ke zjednodušení...

více

NOVÁ publikace Membránová architektura

NOVÁ publikace Membránová architektura

Od května 2015 je v prodeji nová publikace Membránová architektura, která je vůbec první publikací zahrnující kompletní problematiku lehkých membránových konstrukcí u nás. publikace je zaměřena na membrány, fóliové konstrukce a kovové sítě v architektuře. Cílem je pochopení specifických vlastností základních typů těchto konstrukcí v kontextu jejich technických aspektů a také porozumění souvislostem mezi kreativitou tvaru a konstrukční tektonikou nezbytných pomocných konstrukcí pro kotvení a vypínání těchto tenkých...

více

Workshop II – Lehká konstrukce grid shell

Workshop II – Lehká konstrukce grid shell

II. Membránový workshop zaměřen především na lehké konstrukce grid shell. V tomto případě se jedná o dřevěnou laťovou mřížkovou konstrukci, která se pomocí pružnosti latí a díky volným spojům dokáže tvarovat do dvojí křivosti. Konstrukční princip je založen na použití průběžných latí ve dvou směrech a navzájem spojených ve svých průsečících. Požadovaného tvaru docílíme ohýbáním mřížky, kdy se půdorysné čtverce postupně mění v kosočtverce v prostoru. Na závěr dojde k zafixování obvodu půdorysu, dotažení všech spojů a zavětrování, čímž vznikne...

více

Pohyblivé zastřešení multifunkčního atria v Telči

Pohyblivé zastřešení multifunkčního atria v Telči

Studie pohyblivého zastřešení multifunkčního atria v Teči o rozloze 220 m2. Textilní membrána vypínána střídáním vrchních (hřebenových) a spodních (úžlabních) lan, pohyb pomocí synchronních...

více

Spojovací most FSv ČVUT Praha

Spojovací most FSv ČVUT Praha

Propojení budov B a D Stavební fakulty ČVUT v Praze – rekonstrukce spojovacího mostu autor: Petr...

více

Sportovní letiště Vrchlabí

Sportovní letiště Vrchlabí

    Studentský projekt – hangár sportovního letiště ve Vrchlabí autor: Pavel Jurčík...

více

Malšovický stadion Hradec Králové

Malšovický stadion Hradec Králové

Architektonická analýza přestavby malšovického stadionu v HK (ČVUT) http://www.hradeckralove.org/file/7797/ ARCHITEKTONICKÁ ANALÝZA PŘESTAVBY MALŠOVICKÉHO STADIONU Dominantní stavbou ústředního sportovního areálu města Hradec Králové je stadion, jehož prostorová i provozní koncepce vycházela z dobového pojetí atletického stadionu. Tribuny byly budovány s malou strmostí stoupání jako sypaná zemní tělesa. Symetrický půdorys se dotvářel osvětlovacími stožáry. Silueta čtyř naklopených stožárů ukončených geometricky zapamatovatelnou kruhovou...

více

Workshop I – Lehká membránová architektura

Workshop I – Lehká membránová architektura

  Ve dnech 28.11. – 29.11. 2014 proběhl workshoppod záštitou Katedry architektury K129 FSv ČVUT v Praze na téma LEHKÁ MEMBRÁNOVÁ ARCHITEKTURA: „LEHKOST V PROSTORU“. Workshop byl přednostně určen pro studenty, kteří se chtěli zdokonalit ve znalostech z oblasti jednovrstvých textilních membrán, především v jejich architektonickém návrhu. Po zahájení workshopu a seznámení se základní problematikou následovalo fyzické modelování. Poté se studenti zúčastnili montáže jednoduché čtyřbodové membrány v prostoru vstupního atria. Dále byli studenti...

více

Severní terasy Hradec Králové

Severní terasy Hradec Králové

[Not a valid template] Severní část parku v Hradci Králové, která byla vymezena pro veřejnou soutěž, má charakter terénní bariéry mezi historickým centrem a obklopujícím městem. Tento prostor je třeba podle vypisovatele soutěže aktivněji využít. Stávající pěší propojení mezi historickým prostorem a parkem na jeho úpatí nenabízí ve stávající podobě ani meditativní park (blízkost dopravy na okruhu), ale ani sportovně využitelný park pro občany. Soutěžní návrh upřednostnil celoroční oživení parku pohybovou rekreací. Je vhodné umístění aktivit...

více