Pages Menu

O nás

Studio Membránové Architektury (SMA) založili v roce 2012 doc.Ing.arch. Miloš Kopřiva a Ing.arch. Aleš Vaněk při práci na přípravě 1. mezinárodní membránovou konferenci, kdy doc Kopřiva sestavil tým pro pořádání konference. SMA tvoří součást Katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT. Cílem SMA je rozvoj membránové a fóliové architektury na půdě Fakulty, experimentální vývoj s ambicemi aplikování membrán a fólií na konkrétních projektech a také profesní podpora mladých architektů. Pod vedením doc.Ing.arch. Miloše Kopřivy má SMA za sebou realizace membránových a grid shell konstrukcí, účast v soutěžích, přípravu a podání užitných vzorů, pořádání dvou mezinárodních membránových konferencí (2012,2016),  odborná skripta.