Pages Menu
IMG_20150929_154257

Grid shell pavilon

IMG_20150927_154619IMG_20150928_161434IMG_20150929_115628IMG_20150928_183649IMG_20150929_155520IMG_20150929_155441IMG_20150929_150843IMG_20150929_154257IMG_20150929_121719

Dřevěná laťová konstrukce (profil latí 22×43 mm) jako zkušební demontovatelná stavba. Za asistence Jürgena Hennickeho (Univ.Lektor, Dipl.-Ing,  Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren – Universität Stuttgart) byl vytvořen fyzický model pomocí prověšené řetízkové sítě v měřítku 1:30, následně odměřené délky přeneseny do reálných rozměrů. Při zvedání konstrukce se projevily nedostatky při volbě materiálu, který nebyl potřebně ohebný a nedovolil tak tvarovat konstrukci do složitého výsledného tvaru. V další fázi dojde ke zjednodušení tvaru při použití totožné laťové sítě a porovnání dosažených výsledků před návrhem finálního tvaru.

V sučasnosti je prostor využíván pro odpočinek a relaxaci studentů ve volném čase mezi výukou. Po revitalizaci objektu v roce 2014 (nová fasáda budov A a C) došlo také k úpravě parteru – nová trávníková plocha v těsné blízkosti bazénku, který jako takový zůstal nezměněn. Dalším drobným vylepšením jsou lokálně rozmístěné dřevěné prvky pro sezení.
Plánované zastřešení lehkou konstrukcí vzešlo z potřeby ochrany před deštěm a slunečním zářením, prostor je jižně orientovaný.
Ve dnech 22.-23.5. proběhl studentský workshop, kde byli studenti a zájemci o lehké zastřešovací systémy seznámeni s problematikou konstrukce „Gridshell“, tedy laťové mřížkové konstrukce, která byla pro dané zastřešení vybrána jako nejvhodnější zejména díky své estetické kvalitě, příznivé ceně a možnosti realizace svépomocí. Workshop probíhal pod dohledem Jürgena Hennickeho, který se od počátku podílel na projektování Olympijského stadionu v Mnichově pro OH 1972. Dále za pomoci Stephana Töngiho – konstrukční a membránový specialista  (Prototyp metallbau, Basel, Švýcarsko).
Realizace projektu je spojena se studiem lehkých konstrukcí a membránové problematiky Ing.arch. Aleše Vaňka (Ph.D. studium A+S FSv ČVUT Praha, magisterské studium Membrane Lightweight Structures TU Vídeň) za podpory Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT.
Pro zastřešení bazénku je zvolena laťová mřížková konstrukce, která se dokáže tvarovat pomocí pružnosti latí a díky volným spojům. Konstrukční princip je založen na použití průběžných latí ve dvou směrech spojených v jejich průsečících. finálního tvaru je docíleno vztyčením celé konstrukce, při ohýbání se čtverce z půdorysné mřížky mění v kosočtverce v prostoru. Poté dojde k zafixování obvodu půdorysu a dotažení spojů, čímž vznikne tuhá skořepina. Do budoucna je po konzutaci s francouzskou firmou Serge Ferrari plánováno pokrytí celé konstrukce jednovrstvou textilní membránou (PE vlákna s krytím PVC).